Gebed van de maand

Ik wil naast je staan,
je zien, zien dat je goed bent,
je dragen door de dagen van je leven, je opvangen
als je 't moeilijk hebt,
je steunen - een hand op je schouder,
je beschermen - een hand boven je hoofd,
je loslaten om je eigen weg te gaan.

Ik wil naast je staan
en zien hoe jij groeit, hoe jij leeft,
hoe jij gelukkig bent, hoe jij van mensen houdt,
hoe jij je inzet, hoe jij mens wordt.

Ik wil naast je staan opdat je zou leven
in deze wereld, niet van deze wereld.

Luc Maes, bij Lucas 10, 25-37