Gebed van de maand

Pinksteren

Laat mij, Heer

Laat mij, Heer, door de kracht van Uw Geest
elke dag een wonder verrichten,
een klein wonder van liefde, dat steeds
een ziel uit het duister zal lichten,
een wonder dat weer hoop schenkt en moed,
dat treurende vreugdevol laat loven
en zelfs harten van steen trillen doet.

Heer, schenk mij die geestkracht van boven!
Laat mij, Heer, door uw Geest onbevreesd
met vurige tong de vlam ontsteken
op plaatsen waar Uw liefde' is geweest,
doch voor kou reeds lang is geweken.

Geef mij de kracht die Simson bezat
wereldse tempels te vernielen
en te bouwen de hemelse stad
in verdwaalde, zoekende zielen.

Frits Deubel