Convent van Betlehem

Het Convent is een diocesane congregatie van vrouwelijke apostolische religieuzen in de provincie Antwerpen. We hebben als roeping Gods goedheid en liefde gestalte te geven in allerlei vormen van dienstbaarheid: in gezondheids- en welzijnszorg, in onderwijs, in vorming en bezinning, in parochiaal en pastoraal werk.